Địa chỉ nhà

79 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Giang

Email

phongkhamkinhdo79@gmail.com

Điện thoại

1800-6953 / 0388-036-248